Kurs operatora wózków widłowych

Obecna sytuacja na rynku pracy stwarza potencjalnemu pracownikowi wiele barier wejścia. Często aby podjąć wymarzoną pracę niezbędne jest ukończenie wymaganych kursów, zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz zapoznanie się z podstawowymi wymogami w zakresie prawa pracy, BHP oraz przepisów ppoż.

Kierujemy do Państwa ofertę dotyczącą kursu operatora wózków widłowych. Ukończenie takiego kursu stwarza wiele możliwości podjęcia pracy - m.in. w firmach transportowo-spedycyjnych, hipermarketach czy zakładach produkcyjnych. Co najważniejsze - uprawnienia mogą zdobyć zarówno kobiety jak i mężczyźni.

  1. Warunkiem uczestnictwa w kursie są:
    • ukończenie 18-nastego roku życia przez uczestnika kursu,
    • badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.
  2. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy i uprawnień zezwalających na kierowanie wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

  3. Uprawnienia po ukończeniu kursu są wydawane bezterminowo. Obejmują one wszystkie typy wózków jezdniowych. Warto podkreślić, iż istnieje możliwość wydania uprawnień także w języku angielskim lub niemieckim - bez dodatkowych opłat!

  4. Cena kursu to 450 zł (w cenie zawarte są: materiały dydaktyczne, wydanie zaświadczenia dodatkowo w języku angielskim lub niemieckim, uprawnienia do samodzielnej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych).
Osoby zainteresowane naszym kursem zobowiązane są do uzyskania zaświadczenia lekarskiego w zakresie medycyny pracy we własnym zakresie.
Nie czekaj, aż ktoś zaoferuje Ci pracę - zdobądź ją sam dzięki zdobytym uprawnieniom!
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu kursu.
Copyrights by Carpe Diem © 2023