Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Agencja Ubezpieczeniowo-Szkoleniowa Carpe Diem oferuje także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż zdecydowanie łatwiej jest uniknąć pożaru niż go gasić, dlatego też bardzo duży nacisk kładziemy na profilaktykę przeciwpożarową. Nasi specjaliści wskażą Państwu rozwiązania, które mogą przyczynić się do zapobiegania pożarom.

Nasze szkolenia przybliżają przede wszystkim zagadnienia związane z:
- warunkami ochrony przeciwpożarowej,
- postępowaniem na wypadek pożaru,
- zasadami zastosowania sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce itp.).

Program szkoleń zawiera przede wszystkim niezbędne informacja w zakresie przepisów przeciwpożarowych, które obowiązują w Polsce, metod zapobiegania pożarom, przyczyn ich powstawania oraz sposobu gaszenia i ewakuacji na wypadek pożaru. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnością uczestnicy naszych kursów są w stanie podjąć odpowiednie działania na wypadek pożaru oraz uratować życie nie tylko swoje ale także współpracowników.
Copyrights by Carpe Diem © 2023