Szkolenie wstępne BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, które wynikają z Kodeksu Pracy jest konieczność przeszkolenia pracowników z zakresu bhp. Na płaszczyźnie tej wyróżnić można dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe.

Szkolenia wstępne - zwane także instruktażem ogólnym i stanowiskowym- przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy (dotyczy to także studentów oraz uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki czy praktyczną naukę zawodu). Szkolenie takie musi się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie przyszłego pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zawarte w Kodeksie Pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ten rodzaj instruktażu prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy bądź osoba wykonująca u danego pracodawcy zadania tej służby.

Instruktaż stanowiskowy za zadanie zapoznać uczestnika szkolenia z czynnikami środowiska pracy, które występują na danym stanowisku pracy oraz z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaniem tej pracy, sposobem ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznej pracy na tym stanowisku, które zamierzamy objąć. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba, która na co dzień kieruje pracownikami- ważne jest, aby osoba prowadząca instruktaż stanowiskowy była przeszkolona w zakresie metod prowadzenia tego typu instruktażu oraz posiadała niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Szkolenie wstępne nie jest wymaga w przypadku gdy pracownik podejmuje tą samą pracę u tego samego pracodawcy poprzez podpisanie kolejnej umowy o pracę.

Agencja Ubezpieczeniowo-Szkoleniowa CARPE DIEM prowadzi szkolenia wstępne - cechuje nas profesjonalizm, rzetelność oraz bogate doświadczenie i wiedza w tym zakresie. Każde szkolenie wstępne dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszego klienta. Szkolenie potwierdzone jest odpowiednim zaświadczeniem o jego pozytywnym ukończeniu. Materiały oraz wiadomości staramy się przekazać w sposób czytelny i jednoznaczny- z chęcią odpowiadamy na pytania uczestników, aby rozwiać ich każde wątpliwości. Bardzo często zdobyte na instruktażu wiadomości mogą zadecydować o naszym zdrowiu lub ocalić nasze życie podczas wypadku w pracy, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasi słuchacze nie mieli co do tego wątpliwości i sami decydowali o własnym zdrowiu poprzez dbanie o warunki pracy i bezpieczeństwo na swoim stanowisku pracy.
Copyrights by Carpe Diem © 2023