Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dla firm

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku zabezpieczają majątek przedsiębiorstwa od szkód wynikających z wystąpienia któregoś z wymienionych w umowie ubezpieczonych ryzyk.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All risk) zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa od szkód powstałych w wyniku wszystkich możliwych przyczyn z wyjątkiem tych, które jednoznacznie zostały wymienione w umowie jako wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia budynków w budowie

Trwająca zazwyczaj kilka lat budowa domu, pochłania wiele czasu, pieniędzy i pracy. Abyś nie martwił się o swoją inwestycję również na tę okoliczność mamy odpowiednie ubezpieczenie.

Ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych

Twoje mieszkanie lub dom zostanie objęte kompleksową ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to kwestia, dzięki której czujemy się w nim pewniej. Dom czy mieszkanie to nie tylko ściany i dach, to dla rodziny, miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie i swobodnie.

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym - wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny (albo letniskowy) a także garaż lub inny budynek stojący na posesji, ogrodzenie posesji lub lokal mieszkalny (albo stałe elementy lokalu mieszkalnego). Ochrona obejmuje też ruchomości domowe.

Ubezpieczenie obejmuje aż 19 różnych zdarzeń, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

Pamiętaj, jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, nie otrzymasz odszkodowania, jeśli szkoda powstanie wskutek braku należytej jego konserwacji do której jesteś zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.

Zawsze w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, można zwiększyć dotychczasową sumę ubezpieczenia.

Pamiętaj, ubezpieczenie mieszkania / domu od ognia i innych zdarzeń losowych to Twoje priorytetowe ubezpieczenie.

Copyrights by Carpe Diem © 2023